Privacy policy

Privacy Policy
Strekking
Dit privacybeleid is bedoeld om gebruikers van deze website https://www.java-villa.com te informeren over de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door de website-exploitant Webton: https://www.webton.nl/
De websitebeheerder neemt uw privacy zeer serieus en zal uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet behandelen.

Houd er rekening mee dat gegevensoverdracht op internet over het algemeen onderhevig kan zijn aan beveiligingsrisico’s. Volledige bescherming tegen toegang door vreemden is niet mogelijk.

Toegang tot de gegevens
De websitebeheerder of websiteprovider verzamelt gegevens over toegang tot de site en slaat deze op als “serverlogbestanden”. De volgende gegevens worden vastgelegd:

  • Bezochte website
  • Tijd op het moment van toegang
  • Hoeveelheid gegevens die in bytes zijn verzonden
  • Bron / referentie van waaruit u naar de pagina bent gekomen
  • Bladeren gebruikt
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres

De verzamelde gegevens zijn uitsluitend voor statistische doeleinden en om de website te verbeteren. De exploitant van de website behoudt zich echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website.

Populaire browsers bieden de voorkeursoptie om geen cookies toe te staan. Opmerking: Er is geen garantie dat u onbeperkt toegang zult hebben tot alle functies van deze website als u de juiste instellingen maakt.

Behandeling van persoonlijke gegevens
De websitebeheerder verzamelt, gebruikt en draagt ​​uw persoonlijke gegevens alleen over als dit wettelijk is toegestaan ​​of als u instemt met het verzamelen van gegevens.

Villa Tanen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Villa Tanen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Persoonlijke informatie betekent alle informatie die wordt gebruikt om uw persoon te identificeren en die tot u kan worden herleid – zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Contactinformatie verwerken
Als u contact opneemt met Villa Tanen via de aangeboden contactopties, worden uw gegevens opgeslagen zodat ze kunnen worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet bekendgemaakt aan derden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Villa Tanen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 3 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Villa Tanen verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics
Deze website Villa Tanen  maakt gebruik van de “Google Analytics” -service van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) om het gebruik van de website door gebruikers te analyseren. De service maakt gebruik van “cookies” – tekstbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen. De informatie die door de cookies wordt verzameld, wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

U hebt de mogelijkheid om de opslag van cookies op uw apparaat te voorkomen door de juiste instellingen in uw browser aan te brengen. Er is geen garantie dat u onbeperkt toegang krijgt tot alle functies van deze website als uw browser geen cookies toestaat.

Bovendien kunt u een browserinvoegtoepassing gebruiken om te voorkomen dat de informatie die door cookies (inclusief uw IP-adres) wordt verzameld, wordt verzonden naar Google Inc. en wordt gebruikt door Google Inc. dat Google Analytics binnen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl alternatief te voorkomen dat u een enkele klik op deze link: De volgende link brengt u naar de bijbehorende plugin (BELANGRIJK opt-out link invoegen!) Deze website verzamelt informatie over u. Door op de bovenstaande link te klikken, download je een “opt-out cookie”. Uw browser moet toestaan ​​dat cookies worden opgeslagen. Als u uw cookies regelmatig verwijdert, moet u klikken op de link telkens wanneer u deze website bezoekt. Hier is meer informatie over het datagebruik van Google Inc: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Gebruik van plug-ins voor sociale media
Deze website Villa Tanen maakt gebruik van Facebook Social Plugins, die wordt beheerd door Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS). Herkenbaar zijn de banden met het Facebook-logo of de termen “Vind ik leuk”, “Leuk”, “Delen” in de kleuren Facebook (blauw en wit). Informatie over alle Facebook-plug-ins is te vinden via de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

De plug-in brengt een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-servers. De websitebeheerder heeft geen enkele invloed op de aard en omvang van de gegevens die worden verzonden door de plug-in naar de Facebook Inc.-servers. Informatie is hier te vinden: https://www.facebook.com/help/186325668085084 De plug-in informeert Facebook Inc. dat gebruikers deze website hebben bezocht. Het is mogelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Als u bent aangemeld bij uw Facebook-account terwijl u deze website bezoekt, wordt de informatie eraan gekoppeld.

Als u de functies van de plug-in gebruikt – bijvoorbeeld door een bericht te delen of “leuk” te vinden – wordt de bijbehorende informatie ook doorgestuurd naar Facebook Inc.

Wil je de Facebook voorkomen. Inc. koppelt deze informatie aan uw Facebook-account. Meld u af bij Facebook voordat u deze website bezoekt.

Persoonlijke gegevens worden niet verzameld door Google Inc. totdat u op de knop klikt. Zelfs met ingelogde Google-gebruikers wordt onder andere het IP-adres opgeslagen. Als u wilt voorkomen dat Google Inc. deze gegevens opslaat en koppelt aan uw account, logt u uit voordat u deze website bezoekt.

Rechten van de gebruiker: informatie, correctie en verwijdering

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@java-villa.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Villa Tanen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons